Internet
Internet je globalna računarska mreža.  Pojam internet znači mreža unutar mreže, ili interna konekcija između više računara. Strukturno postoje male mreže koje se međusobno vezuju, i time čine ovu strukturu. Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija (velika internacionalna-globalna baza podataka). Količina informacija koju ti serveri posjeduju je ogromna, i teško je procijeniti i prikazati realno kolika je ona zaista.

WWW
World Wide Web, W3, ili jednostavno Web (Veb, na srpskom: mreža) je sistem međusobno povezanih, hipertekstovanih dokumenata, koji se nalaze na Internetu. Sa brauzerom (Internet eksplorer, Fajerfoks, Safari, Opera su nekolicina od najpoznatijih danas), korisnici se kreću po veb stranicama koje obično sadrže tekst, slike, ali i druge vrste medija, kao što su zvuk i video, između ostalih. Veb su stvorili Englez Tim Barners Li i Belgijanac Robert Cailliau, negde 1990. godine, radeći u CERN-u u Ženevi. Ovaj pojam se često pogrešno koristi kao sinonim za Internet, a ustvari označava samo jednu od usluga koje omogućava Internet.

WEB SITE
Skup web stranica, koje su međusobno povezane i nalaze se na jednom web server-u. Prva strana web site-a zove se home page.

e-mail
Elektronska pošta, e-pošta, ili kolokvijalno imejl, mejl (engl. e-mail) su različiti nazivi za mrežni servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja. Ime predstavlja analogiju tradicionalnoj pošti, pri čemu poštansko sanduče zamenjuju serveri, na kojima se e-pošta "čuva".

Facebook
Spada u red socijlnih mreža, odnosno mreža za komunikaciju. Postoje i druge mreže kao što su: My Space, Google Talk.....

FB
Skraćenica pune reči FACEBOOK.

Twitter
je internet servis, vid društvene zajednice. Omogućava komunikaciju u prvom licu i razgovor, slično je četovanju, i mikroblogovanju. Odobreno je u svakoj poruci 140 slova/karaktera. Postoje mnogobrojni dodaci - u porukama se mogu slati linkovi za muziku, privatne poruke, video snimcii...danas ima oko 50 dodatnih opcija za tvitera. Tweet u prevodu sa engleskog znači cvrkutati. Dakle, kratke poruke prijateljima koji prate vaš status na twiteru.

IP ADDRESS
Tridesetdvobitna adresa koja se dodeljuje svakom računaru na Internetu. Sastoji se od 4 broja, između 0 i 255, koji su odvojeni tačkom (npr. 192.168.3.104).

HTTP (engl. HyperText Transfer Protocol)
predstavlja glavni i najčešći metod prenosa informacija na Vebu. Osnovna namjena ovog protokola je isporučivanje HTML dokumenata, tj. Veb stranica. HTTP je samo jedan od internet protokola.

Blog
Blog lični dnevnik na Internetu. Sama riječ “Blog” je nastala skraćivanjem dve reči - Web Log, što bi se moglo prevesti kao Web dnevnik (diary). Blog može biti i profesionalno pisanje o nekoj određenoj temi.Termin Blog u engleskom jeziku znači istovremeno i kreirati (praviti) Blog, kao glagol (to blog). Na blogovima se pored pisanja tekstova, mogu postavljati fotografije, filmovi i muzika.

BACKUP (engl. backup = rezervna kopija, podrška) 
Kopiranje podataka na drugi medijum ( CD, DVD, drugi hard disk, USB i sl), kako bi se u slučaju oštećenja ili gubitka ipak sačuvali originalni podaci.

DOWNLOAD (engl. download = preuzimanje, prihvatanje podataka) 
Transfer podataka sa nekog udaljenog računara na svoj računar (suprotno od upload – kada se sa svog računara podaci prenose na udaljeni server). Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa Interneta preuzimate besplatne programe.

Upload
Transfer podataka sa vašeg računara na udaljeni server (suprotno od download – kada se sa servera podaci prenose na vaš računar). Taj postupak se primjenjuje npr. kada postavljate slike ili video snimke na internet.

Update
Postavljanje nove verzije nekog programa.

LOG IN 
Pristupanje računarskom sistemu, obično unošenjem korisničkog imena i lozinke na terminalu. Takodje se koristi za pristup internet stranicama, gde je neophodna registracija da bi se stranice na internetu otvorile

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
 To je tehnologija prenosa podataka sa interneta i na internet, putem standardne telefonske linije, a mnogo brža od standardne telefoske konekcije (dial up) . Asimetrična jer je brzina prenosa podataka prema korisniku (download) mnogo veća od brzine kojom se podaci prenose od korisnika prema internetu/mreži (upload).

Wireless
je bežično pristupanje internetu. Problem ovakvog načina povezivanja mogu biti vemenske nepogode (kada se ometa signal), planine (u planskim predelima), slaba pokrivenost u pograničnim delovima idr. Mreža se zasniva gotovo identično kao i mreža za mobilnu telefoniju. Brzina ovakve mreže može da varira, u zavisnosti problema koji su gore navedeni.

MSN
To je program uz čiju pomoć koji možeš da četuješ sa nekim

Web Hosting
To je mjesto na Internet serveru gde se "skladište" sajtovi. Ako osoba želi da ima Internet sajt mora da ima hosting "prostor" gde će se on i smjestiti. Hosting omogućavaju Internet provajderi. Postoji shared hosting i dedicated serveri.

Virus
je program ili kod koji se sam replikuje u drugim datotekama s kojima dolazi u kontakt. Može se nalaziti i zaraziti bilo koji program, sektor za podizanje računara, dokument koji podržava makronaredbe, tako da promeni sadržaj te datoteke i u nju kopira svoj kod.

Crv
Računarski crvi su računarski programi koji umnožavaju sami sebe. Pri tome koriste računarske mreže da bi se kopirali na druge računare, često bez uticaja čoveka. Za razliku od virusa, za svoje delovanje ne moraju inficirati druge programe. Mogu stići i kao fajl u mejlu te im pristup računaru omogućuju propusti u operativnim sistemima i aplikacijama. Crvi otežavaju rad mreže, a mogu oštetiti podatke i smanjiti sigurnost računara.

Spyware
Spajver (engl. Spyware) ili špijun je široka kategorija malicioznog softvera sa namenom da presreće ili preuzima delimično kontrolu rada na računaru bez znanja ili dozvole korisnika. Dok sam naziv sugeriše da je reč o programima koji nadgledaju rad korisnika, ovaj naziv danas označava široku paletu programa koji iskorišćavaju korisnički računar za sticanje koristi za neku treću osobu.

Trojanac
Trojanskim konjem se u računarskom žargonu označavaju zloćudni programi, koji su "maskirani" kao korisni ili se proširuju "prikačeni" na druge korisne programe. "Trojanci" obično vrše, neželjene akcije u računaru i to u "pozadini" i prikriveno. Najčešća od tih neželjenih akcija je otkrivanje korisničkih lozinki, bankovnih podataka i drugih poverljivih informacija "prisluškivanjem" razmene podataka ili jednostavno čitanjem tih datoteka, i javljanje istih "vlasniku" trojanskog konja

Firewall
Zaštitni zid (engl. Firewall) je hardver ili softver koji u sklopu računarske mreže ima mogućnost da spreči nepropisni ili neželjeni prenos podataka preko mreže koji je zabranjen od strane sigurnosne politike postavljene na mreži.

Anti-virus
Program koji pomaže u uništavanju virusa koje imate na kompjuteru.

Haker
Čovek koji zeli da provali vašu šifru a potom kupuje i radi neke loše stvari na vaš račun.

Lažno logovanje
Ako naiđeš na neki sajt gde ti traži e-mail, password, username (facebook-a, my space-a...) Nemoj pisati ni jednu informaciju nego odmah napusti taj sajt! Zašto? Zato što takvi tipovi sajtova se nazivaju Phisheri (Fišeri) gde neki ljudi (čovek) naprave phisher i onda ti šalju adresu da upišeš mail adresu, username, password... I onda oni te infromacije dobiju i uđu ti na profil i sl. I mogu da zloupotrebe tvoj profil!