Škole
Šta da učini škola?

12 prijedloga šta može da učini škola:

 1. Da edukuje djecu o pristojnoj i nekonfliktnoj komunikaciji u svim situacijama, pa i na internetu i putem mobilnog telefona.
 2. Da kod djece razvija odgovorno ponašanje u svim situacijama pa i na internetu.
 3. Da edukuje djecu o sigurnom i odgovornom korištenju interneta i načinu zaštite od neželjenih i nezakonitih sadržaja.
 4. Da edukuje djecu o nasilju, njegovim vrstama, oblicima i posljedicama, te kako ga prepoznati i kome ga prijaviti.
 5. Da podstiče djecu na prijavljivanje svih oblika nasilja i onih na internetu.
 6. Da pruži potrebnu pomoć djeci u svim slučajevima nasilja i u školi i van nje.
 7. Da zajedno sa djecom definiše jasna pravila korištenja interneta i mobilnih telefona u školi.
 8. Da podstiče aktivno učešće djece u procesu edukacije, prevencije i zaštite na internetu.
 9. Da uključi djecu u oblikovanje didadktičkog i nastavnog materijala (priručnika, brošura i sl.).
 10. Da zajedno sa djecom radi na kreiranju školskih e-novina, školskog web-sajta i vannastavnih aktivnosti.
 11. Da obezbijedi programe zaštite svih kompjutera u školi koji blokiraju neprikladne stranice.
 12. Da kontaktira institucije nadležne za pomoć, podršku i zaštitu djece i njihovih interesa.

Hrabro sanduče Hrabro sandučeIspričaj svoju priču

Hrabro sanduče
Osjecaš se loše! Neko je povrijedio tebe ili tvoje najbliže putem interneta ili mobilnog telefona. Skupi hrabrost, piši nam, ne moraš ostaviti svoje ime i prezime ni grad u kojem živiš.
E-mail
Telefon Godište
Vaša priča

Captcha provjera Unesite kod sa lijeve strane