Škole
Kako nastavnik može da koristi Internet?
  1. Nastavnici mogu na multimedijalan način da prikažu nastavne sadržaje.
  2. Mogu lakše da nadziru rad učenika na internetu.
  3. Upotrebom interneta nastavnici mogu da uspostave komunikaciju s prostorno veoma udaljenim kolegama i školama.
  4. Nastavnici putem interneta mogu da dođu do novih obrazovnih sadržaja i da se uključe u rad obrazovnih programa i institucija širom svijeta.
  5. Nastavnici lakše mogu da razmjenjuju pedagoška iskustva i nastavne sadržaje s drugim obrazovnim ustanovama.
  6. Novo doba najavljuje učenje na daljinu i virtuelno učenje, pa se može očekivati da nastavnici postanu e-nastavnici od kojih se očekuju znanja sposobnih korisnika interneta. Samo je pitanje vremena kada će nastavnici nastavu izvoditi i virtuelno i učestvovati u video-konferencijama.
  7. Nastavnici mogu da prime domaće radove svojih učenika uz pomoć internet servisa elektronske pošte i da izvrše elektronsku ispravku i na isti način, pomoću elektronske pošte, vrate rad učeniku. To može biti način da se skrati vrijeme ispravljanja radova i omogući učeniku fleksibilnije vrijeme za dostavu radova.
  8. NAPOMENA: Imena učenika, njihove fotografije i drugi lični podaci iz školske evidencije mogu biti objavljeni samo na Web lokaciji  škole uz odobrenje učenika i njihovih roditelja.

Hrabro sanduče Hrabro sandučeIspričaj svoju priču

Hrabro sanduče
Osjecaš se loše! Neko je povrijedio tebe ili tvoje najbliže putem interneta ili mobilnog telefona. Skupi hrabrost, piši nam, ne moraš ostaviti svoje ime i prezime ni grad u kojem živiš.
E-mail
Telefon Godište
Vaša priča

Captcha provjera Unesite kod sa lijeve strane