Roditelji
Važno je znati

Pravila dobre upotrebe

Bez obzira na prednosti koje ima internet, on može biti iskorišćen i za uznemiravanje i ugrožavanje vašeg djeteta. Zato:

 1. Dogovorite s djecom pravila upotrebe kompjutera i interneta (dužinu i način upotrebe). Ne zaboravite, ta pravila važe i za vas.
 2. Postavite kompjuter na vidno mjesto u stanu, dostupno svim članovima porodice.
 3. Naučite osnovne stvari i terminologiju korišćenja interneta, dozvolite da vas djeca nešto nauče.
 4. Objasnite djeci ko je stranac u stvarnom i virtuelnom svijetu.
 5. Razgovarajte s djecom o pravilnoj upotrebi interneta. Objasnite im pozitivne i negativne strane njegove upotrebe. U najranijem uzrastu upozorite djecu na neugodnosti i opasnosti koje mogu nastati kada neki ljudi zloupotrijebe internet.
 6. Pokažite interesovanje za sadržaje na internetu koje posjećuju vaša djeca. Upoznajte stranice koje posjećuju.
 7. Zaštite svoj kompjuter od neželjenih sadržaja uz pomoć programa za zaštitu.
 8. Iako je većina najboljih programa za zaštitu komercijalna, postoje i besplatni programi koje možete jednostavno preuzeti s interneta.
 9. Podržite djecu da prijave svaki oblik nasilja ili bilo koji oblik uznemiravanja.
 10. Recite djeci da oni nisu krivi ako su žrtve nasilja na internetu i da im zbog toga nećete zabraniti internet.
 11. Potražite pomoć od nadležnih za sve situacije koje predstavljaju prijetnju bezbjednom odrastanju vašeg djeteta.

Hrabro sanduče Hrabro sandučeIspričaj svoju priču

Hrabro sanduče
Osjecaš se loše! Neko je povrijedio tebe ili tvoje najbliže putem interneta ili mobilnog telefona. Skupi hrabrost, piši nam, ne moraš ostaviti svoje ime i prezime ni grad u kojem živiš.
E-mail
Telefon Godište
Vaša priča

Captcha provjera Unesite kod sa lijeve strane