Nasilje na Internetu
Neki oblici nasilja na internetu

Na internetu se možeš susretati sa različitim oblicima uznemiravanja. Najčešći oblici uznemiravanja mladih na internetu su: hakerisanje, „sajber buling“ ili vršnjačko nasilje u virtuelnom svijetu, trgovina djecom i mladima, kao i razni oblici seksualnog zlostavljanja.

Hakerisanje

Hakerisanje je oblik uznemiravanja mladih na internetu. Hakeri koriste svoje napredno kompjutersko znanje i vještine da bi neovlašćeno ušli u tuđe kompjuterske sisteme i time napravili štetu, ali, ponekad, i dobit za sebe. Jedan od načina odbrane od hakera je da praviš dobre šifre, koje se ne mogu lako otkriti. Preporučuje se kombinacija slova i brojeva, upotreba velikih i malih slova. Važno je da šifru čuvaš samo za sebe i da je ne dijeliš ni sa prijateljima. Kod kupovine na internetu vodi računa o privatnosti svojih podataka i o ozbiljnosti sajta kojem prosljeđuješ podatke.

Šikaniranje

Šikaniranjem na internetu označavaju se situacije kada ljudi koriste savremene informacione i komunikacione alate radi uznemiravanja i vređanja drugih pojedinaca ili čitavih grupa.

 „Sajber buling“

„Sajber buling“ je svaki oblik vršnjačkog nasilja u virtuelnom svijetu. Za razliku od običnog „bulinga“, koji se dešava u školi ili na ulici, žrtva može da doživi neprijatnosti i u svojoj kući i da to nasilje traje 24 sata svih sedam dana u nedjelji. Nasilnik, skrivajući se iza anonimnosti koju pruža internet, često je nepoznat i teško je otkriti njegov identitet. Postoji mogućnost da se više nasilnika udruže koristeći mrežne resurse interneta.

Oblici u kojima se pojavljuje „sajber buling“ su sljedeći:

  •       sadržaji koji duže i kontinuirano vrijeđaju ličnost žrtve
  •       neovlašćeno slanje fotografija žrtve i manipulacija tim fotografijama ili nekim drugim privatnim sadržajima o žrtvi
  •       otvorena ili prikrivena prijetnja žrtvi
  •       podsticanje na upotrebu govora mržnje i nasilja
  •       iskorišćavanje žrtve u seksualnoj konotaciji
  •       insinuiranje ili otvorena povreda seksualnosti žrtve.

Ukoliko osjetiš da se nešto od ovoga tebi dešava, problem nije u tebi. Obavezno i odmah potraži pomoć roditelja ili odraslih osoba kojima vjeruješ i / ili institucija (škola, policija, institucije za zaštitu dječjih prava i sl.).

Web strane koje promovišu loše navike u ishrani

Web stranice koje promovišu nepravilne navike u ishrani, kao što su bulimija i anoreksija, mogu biti oblici uznemiravanja mladih na internetu. Takvi sadržaji mogu motivisati mlade ljude na identifikaciju sa zdravstveno nezdravim modelima i podsticati mladu osobu da se nepravilno hrani i samopovređuje na taj način. Ako primijetiš da tebe ili tvoje prijatelje privlače takvi sadržaji, bilo bi dobro da o tome  razgovaraš sa roditeljima, školskim psihologom, pedagogom ili nekim drugim stručnim licem.

Trgovina djecom i mladima

Na internetu postoji mogućnost nezakonite trgovine djecom i mladima. Svrha trgovine je ilegalno iskorišćavanje mladih u različite svrhe: radno iskorišćavanje, trgovina organima, seksualno iskorišćavanje i sl. Postoje zakoni kojima se reguliše to pitanje, pa je dobro da se o tome informišeš kako ne bi postao žrtva ove trgovine. Ukoliko si na internetu slučajno naišao na sadržaje koji izazivaju sumnju u tom smislu, odmah i obavezno pozovi policiju ili neku drugu instituciju kojoj vjeruješ. To možeš učiniti i anonimno.

Seksualna zloupotreba

Seksualna zloupotreba i pornografija su, nažalost, česti oblici nasilja na koje mlada osoba može naći na internetu. Seksualna zloupotreba podrazumijeva: seksualno uznemiravanje riječima, primoravanje na fizičke kontakte i seksualne aktivnosti i izrada pornografskih sadržaja sa žrtvom. Ako primijetiš da neko pokušava da te uznemiri i ugrozi na neki od ovih načina, znaj da nije u tebi problem, jer niko nema pravo da te seksualno uznemirava. Čak ni tvoj momak ili djevojka. Nemoj se bojati da razgovaraš o tome sa odraslom osobom kojoj vjeruješ. Čak i ako ti neko prijeti riječima ili još teže, da će ti ugroziti sigurnost i život, uvijek imaj na umu da tvoj problem može da se riješi.

Hrabro sanduče Hrabro sandučeIspričaj svoju priču

Hrabro sanduče
Osjecaš se loše! Neko je povrijedio tebe ili tvoje najbliže putem interneta ili mobilnog telefona. Skupi hrabrost, piši nam, ne moraš ostaviti svoje ime i prezime ni grad u kojem živiš.
E-mail
Telefon Godište
Vaša priča

Captcha provjera Unesite kod sa lijeve strane